Lepinguline sotsiaaltuusik on asenduskodu või KOV-i toetusega lapsele määratud soodustuusik